Projektowanie i przygotowanie dokumentacji PV

Najważniejszym zadaniem podczas projektowania samodzielnego układu fotowoltaicznego jest dobór wielkości zasilania – modułów ogniw PV – lub/i baterii akumulatorów do poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu. Podstawowym kryterium jest wymagana moc nominalna oraz miejsce i kierunek geograficzny montażu paneli PV z uwzględnieniem wielkości systemu. Przy wyborze rodzaju modułów PV należy wziąć pod uwagę, jak różne rodzaje ogniw pracują w warunkach zmiennego nasłonecznienia, przy częściowym zacienieniu i w zmiennej temperaturze. Należy jednak pamiętać, że rzeczywiste warunki nasłonecznienia są zmienne i zwykle otrzymuje się wartości mocy wyjściowej równe od 85 do 90% wartości, odpowiadającej warunkom STC.

``Dobry projekt jest podstawą efektywnej instalacji``

Projekt jest profesjonalnie wykonany przez naszą firmę i pozwala uzyskać maksymalne korzyści z instalacji fotowoltaicznej, jest też zgodny z wymogami NFOSiGW oraz spójne z wymogami pozyskiwania dotacji.

„Dobrze zaprojektowana instalacja szybciej się zwraca, jest bardziej wydajna i trwała.”

Etapy procesu projektowania

Zdjęcie (lokalne lub satelitarne) lokalizacji pod inwestycję

Analiza rozmieszczenia modułów i dobór paneli PV

Analiza zacienienia

Łączenie modułów w łańcuchy – analiza techniczna i elektryczna:
a. aspektu optymalizacja pracy inwerterów
b. bezproblemowego montażu instalacji.

Dobór inwertera w zależności od typu instalacji

Kosztorys

Analiza ekonomiczna instalacji obrazuje przykładowe podsumowanie opłacalności inwestycji. Pełny raport zawiera szczegółowe rozliczenie kosztów i przychodów, umożliwia symulację różnych wariantów finansowania oraz pozwala określić czas zwrotu z inwestycji.